اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

مهربانی تا به کی

238
0
آگوست 24, 2014

بدو بوسه دات کام

مهربانی تا به کی ؟
بگذار سخت باشم و سرد !
باران که بارید … چتر بگیرو و چکمه
خورشید که تابید … پنجره ببندم و تاریک
اشک که امد … دستمالی بردارم و خشک
او که رفت نیشخندی بزنم و سوت …

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .