اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

اگر چه حالیا دیریست

283
0
آگوست 26, 2014

بدو بوسه دات کام

اگرچه حالیا دیریست کان بی کاروان کولی
ازین دشت غبار آلود کوچیده ست
و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده ست
هنوز از خویش پرسم گاه
آه
چه می دیده ست آن غمناک روی جاده ی نمناک ؟

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .