اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

فقط یک دلیل دارد

233
0
آگوست 27, 2014
بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست
که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد
همه چیز برمى گردد به اولویت هاى آن آدم
اگر کسى به هر دلیلى تو را یادش رفت
فقط یک دلیل دارد
تو جزو اولویت هایش نیستى

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .