اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

کسی چه می داند

272
0
آگوست 27, 2014
بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

کسی چه می داند
در سر حلزون پیری
که ساعت ۵ صبح
خودش را
زیر اولین کفش خیابان انداخت
چه می گذشته است…

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .