اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

  گفتم که بعد از آن همه محنت آن عشق و آن دنیای محبت آن سر به زانو بردن و زاری آن عشق وان دلدار به یاری تو مرا تنها نگذاری تو مرا تنها نگذاری گفتم پس از آن بی خبری ها آن گریه ها دیوانه گری ها گر جان ز شیدایی به لب آری […]

  اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده‌ام پشیمانم اگر غیر تو در جهان به کسی آشنا شده‌ام پشیمانم امیدم تویی ناامیدم مکن جز تو یاری ندارم سحر شد بگو با کدام آرزو سر به بالین گذارم به عشقت قسم بر دو چشمت قسم جز تو گر با کسی همنوا شده‌ام پشیمانم چراپشت […]

  از محبت بس که دیدم رنج و محنت فرق محنت را ندانم از محبت خدایا تو دانی که در زندگانی چه کرده به من مهربانی من خدایا تو دانی که این مهربانی شده دشمن جاودانی من کسی که دلم را کشیده خدایا در آتش غم نگفته که با او به غیر محبت چه کرده […]

  به کنار لاله و گل زغمت چنان خموشم که نسیم نو بهاری مگر آورد به هوشم گل و لاله بود و عشقی به دلم جوانه می زد به ترنم نسیمی دل من ترانه می زد نگهم زجام چشمت می عاشقانه می زد تو بیا که عشق و شادی من تو بودی تو ز دل […]

  من طالب وصلت نبودم گر سوی بامت پر گشودم گفتم مگر جویم تو را در خلوت دل دنبال دل افتاده ام منزل به منزل افتان و خیزان میروم صحرا به صحرا طوفان عشقت می کشد دریا به دریا کو انکه داند مشکل من این محنت بی حاصل من تا کی خداوندا جدایی وای از […]

  وفا با تو ای مه روا نبود که سنگین دلان را وفا نبود تا با تو بودم شادم نکردی رفتم ز کویت یادم نکردی چه شود اگر نگاهی فکنی به خاک راهی کشتی من دلداده را بر خاک و خون افتاده را دیگر چه خواهی تو که یار دیگرانی غم و درد من چه […]

  بیا که چشمم روز و شب به راهه روزم مثل دو چشم تو سیاهه این دل که بی پناهه مجنون یک نگاهه چشم و دلم ز عشقتاسیر اشک و آهه نشکنی این دل مرا دل شکنی گناهه بی تو دو چشم من به ره مونده خدا گواهه دل از غم عشقت پریشون شده از […]

  دل خون شد از امید و نشد یار یار من ای وای بر من و دل امیدوار من ای سیل اشک، خاک و جودم بباد ده تا بر دل کسی ننشیند غبار من از جور روزگارچه گویم؟ که در فراق هم روز من سیه شد و هم روزگار من زین پیش صبر بود دلم […]

  جدا ز تو ای رفته از بر من نمانده دگر جان به پیکر من شکفته گل و من جدا ز تو ام کجا شود این قصه باور من غمت به وجودم نرفته برون دانمی که کنون بی خبر ز من و روزگار منی بود چه نیازی به باغ و گلم ای امید دلم آن […]

  ای بهار نو رسیده سبزه های نودمیده ای چمن ای لاله ای گل ای غزالان رمیده آن بهار هستی ام کو مایه سرمستی ام کو ای نسیم پیک صحرا آن امید هستی ام کو ای بهشتی مرغ گلشن آن بهشتی روی من کو ای شما وحشی غزالان ای بهار نو رسیده سبزه های نودمیده […]

در حال جستجو در سایت . . .