اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

موضوع انشاء

328
0
آگوست 14, 2014

بدو بوسه دات کام

معلم موضوع انشاء داد :

وقتی بزرگ شدید میخواهید چه کاره شوید .

کودک سرطانی نوشت :

من بزرگ نخواهم شد

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .