اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

علم یا ثروت

285
0
آگوست 14, 2014

بدو بوسه دات کام

كودكی كه میداند
گریه شبانه ی مادرش
تن فروشی خواهرش
و دست پینه بسته پدرش
ازبی پولی است…
چگونه در مدرسه بنویسد ..
كه علم بهتر از ثروت است؟؟

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .