اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

این روزها

255
0
آگوست 14, 2014

بدو بوسه دات کام

این روزها…
درونم غوغاست
شهری به این بزرگی
زیر اسمان بزرگ
پیاده میروم
كفش هایم خسته اند
خسته از مسیرهای تنهایی كه تو در سایه دیگری طی میكنی
این روزها…
قلبم فقط مجبور است كه به جایم زندگی كند.

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .