اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

عشقت به من داد عمر دوباره

257
0
آگوست 18, 2014

 

عشقت به من داد عمر دوباره

عشقت به من داد عمر دوباره
معجزه با تـو فرقی نداره
تو خالـق من بعد از خدایی
در خلوت من تنها صدای
دوستت دارم تا همیشه

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .