اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

تو آنکه دل طلبد آنی

225
0
آگوست 26, 2014
بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

آری، تو آنکه دل طلبد آنی
اما افسوس
دیری ست کان کبوتر خون آلود
جویای برج گمشده ی جادو
پرواز کرده ست

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .