من اینجا غرقِ اندوهم

بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

من اینجا غرقِ اندوهم
تو هم درگیرِ یک وهمی
داریم روزا رو میبازیم
چرا اینو نمی فهمی

اشتراک گذاری: