اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

سلام

252
0
آگوست 13, 2014

بدو بوسه دات کام

 آن سلامی که زدل می آید …
آن سلامی که ز اعماق وجودم ، سوی دل های شما می آید …
آن سلامی که به سین نقش سلامت دارد …
لام آن لطف و لطافت دارد …
الفش الفت بی پایان است …
میم آن عطر محبت دارد …

به تو ای دوست …

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .