اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

کودکم از ما دگر گذشت

226
0
آگوست 16, 2014

بدو بوسه دات کام

کودکم از ما دگر گذشت
زندگی برای توست
بنواز آوای زیبای زندگی را
رقاصه روزگار بودیم، به ساز توهم میرقصیم
چیزی که از این کهکشان کم نمیشود

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .