سایت خبری چهل کلاغ

خبر خوان دنیای اینترنت

اخبار سینما جستجوی همه

اخبار سینما

عکس ساره بیات و قوچان‌نژاد عکس ساره بیات و قوچان‌نژاد , سگ نجس نیست، نباید قصاص کرد، شوهر‌خواهر محرم است، با ناخن مصنوعی می‌شود نماز خواند، تساوی حقوق زن و مرد و حق زن برای سقط جنین، همگی جزو اظهار‌نظرهای چهره‌های زن سینمایی است که به خاطر فهم و برداشت سطحی از مسائل دینی بیان شده و ناشی از...

جدیدترین ها