اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

صندلی کنار دستم

245
0
آگوست 24, 2014

بدو بوسه دات کام

می خواهند به من بباورانند جدایی را؛
که رفته ای؛
که فراموش کنم بودن ها را…
باشد، فراموش…
اما به همه بگویید
من صندلی کنار دستم را به هیچ غریبه ای قرض نمی دهم …!

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .