اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

خوبم باور کنید

264
0
آگوست 27, 2014
بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

خوبم …!
باور کنید …؛
اشک ها را ریخته ام …
غصه ها را خورده ام …؛
نبودن ها را شمرده ام …؛
این روزها که می گذرد …
خالی ام …؛
خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت …؛
و حتی از عشق …!
خالی ام از احساس …

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .