موهای بلندم

بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

موهای بلندم را
هیچ دوست ندارم
وقتی طناب دارم میشوند
بی نوازش دست های تو …

اشتراک گذاری: